ژل درماویسک Dermavisc

ژل هیالورونیک اسید درماویسک دارای چند مدل برای نواحی مختلف می باشد.

فیلر درماویسک یکی از فیلرهای ساخت ایران می باشد. این ساخته شده بر پایه ساختار هیالورونیک اسید است. انواع ژل درماویسک در پایین به اختصار توضیح داده شده است.

ژل درماویسک درم - Derm

ژل درماویسک درم – Derm

درماویسک مدل درم Derm 

ترکیبات درماویسک درم:

هیالورونات سدیم متصل شده ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر، درجه تغییر (MoD) 7٪، بافر فسفات، کلرید سدیم

موارد مصرف درماویسک درم :

چین و چروک متوسط ​​(پرکردن لب و خطوط متوسط ​​دور لب، مانند چیلوگراما)

توضیحات مدل derm:

این محصول یک ژل تزریقی استریل، قابل تجزیه شدن، ویسکوالاستیک، شفاف، ایزوتونیک و هموژنیزه است. این دستگاه حاوی یک ترکیب متصل شده از اسید هیالورونیک به دست آمده از باکتری های استرپتوکوک اکوباکتر و فراورده شده در یک بافر فیزیولوژیک با غلظت ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر است. هر جعبه شامل یک سرین پیش پر شده با ۱ میلی لیتر محلول، دو سوزن استریل و دستورالعمل است.

احتیاط ها: در موارد زیر از این محصول استفاده نشود:

بیماران در معرض خطر ابتلا به زخم های هیپرتروفیک، اختلالات رنگی، یا مستعد به تشکیل کلوئید.

بیماران با سابقه بیماری ایمونیته ای یا دریافت ایمونوتراپی.

بیمارانی که نشان داده شده اند حساسیت به هیالورونیک اسید دارند/بیمارانی که پیش تر فیلر دائمی در ناحیه مورد درمان دریافت کرده اند.

زنان باردار یا شیرده.

افراد زیر ۱۸ سال.

بیماران دریافت کننده آنتی کوآگولانت ها یا بیماران دریافت کننده مهارکننده های تجمع پلاکت (مانند استیک اسید سالیسیلیک) باید بدون مشاوره با پزشک خود درمان نشوند.

این محصول نباید در مناطق التهابی یا عفونی (مانند جوش، هرپس، و غیره) استفاده شود. این محصول نباید همزمان با درمان های لیزر، پیل های شیمیایی، مزوتراپی استفاده شود.

ژل درماویسک فاین - Fine

ژل درماویسک فاین – Fine

فیلر درماویسک مدل فاین Fine

ترکیبات درماویسک فاین :

هیالورونات سدیم متصل شده ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر، درجه تغییر (MoD) 6٪، بافر فسفات، کلرید سدیم

موارد مصرف:

خطوط سطحی نازک (خطوط چشم های کلاغ، خطوط جبهه، چین های پیشانی)

توضیحات فیلر درماویسک فاین :

این محصول یک ژل تزریقی استریل، قابل تجزیه شدن، ویسکوالاستیک، شفاف، ایزوتونیک و هوموژنیزه است. این فیلر حاوی یک ترکیب متصل شده از هیالورونیک اسید به دست آمده از باکتری های استرپتوکوک اکوباکتر و فراورده شده در یک بافر فیزیولوژیک با غلظت ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر است. هر جعبه شامل یک سرین پیش پر شده با ۱ میلی لیتر محلول، دو سوزن استریل و دستورالعمل است.

احتیاط ها: در موارد زیر از محصول درماویسک فاین استفاده نشود:

بیماران در معرض خطر ابتلا به زخم های هیپرتروفیک، اختلالات رنگی، یا مستعد به تشکیل کلوئید.

بیماران با سابقه بیماری ایمونیته ای یا دریافت ایمونوتراپی.

بیمارانی که نشان داده شده اند حساسیت به هیالورونیک اسید دارند.

بیمارانی که پیش تر پرکننده های دائمی در ناحیه مورد درمان دریافت کرده اند.

زنان باردار یا شیرده.

افراد زیر ۱۸ سال.

بیماران دریافت کننده آنتی کوآگولانت ها یا بیماران دریافت کننده مهارکننده های تجمع پلاکت (مانند استیک اسید سالیسیلیک) باید بدون مشاوره با پزشک خود درمان نشوند.

این محصول نباید در مناطق التهابی یا عفونی (مانند جوش، هرپس، و غیره) استفاده شود. همچنین، این محصول نباید همزمان با درمان های لیزر، پیل های شیمیایی، مزوتراپی استفاده شود.

ژل درماویسک دیپ - Deep

ژل درماویسک دیپ – Deep

فیلر درماویسک دیپ Deep

ترکیبات Dermavisc Deep:

هیالورونات سدیم متصل شده ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر، درجه تغییر (MoD) 9٪، بافر فسفات، کلرید سدیم

موارد مصرف درماویسک دیپ :

چین و چروک های ژیغی ژغال (خطوط دور بینی، مانند چین های نازولابیال)

توضیحات فیلر درماویسک دیپ :

این محصول یک ژل تزریقی استریل، قابل تجزیه شدن، ویسکوالاستیک، شفاف، ایزوتونیک و هوموژنیزه است. این فیلر حاوی یک ترکیب متصل شده از هیالورونیک اسید به دست آمده از باکتری های استرپتوکوک اکوباکتر و فراورده شده در یک بافر فیزیولوژیک با غلظت ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر است.

هر جعبه شامل یک سرین پیش پر شده با ۱ میلی لیتر محلول، دو سوزن استریل و دستورالعمل است.

احتیاط ها: در موارد زیر از این محصول استفاده نشود:

بیماران در معرض خطر ابتلا به زخم های هیپرتروفیک، اختلالات رنگی، یا مستعد به تشکیل کلوئید

بیماران با سابقه بیماری ایمونیته ای یا دریافت ایمونوتراپی

بیمارانی که نشان داده شده اند حساسیت به هیالورونیک اسید دارند

بیمارانی که پیش تر فیلر دائمی در ناحیه مورد درمان دریافت کرده اند

زنان باردار یا شیرده

افراد زیر ۱۸ سال

بیماران دریافت کننده آنتی کوآگولانت ها یا بیماران دریافت کننده مهارکننده های تجمع پلاکت (مانند استیک اسید سالیسیلیک) باید بدون مشاوره با پزشک خود درمان نشوند.

این محصول نباید در مناطق التهابی یا عفونی (مانند جوش، هرپس، و غیره) استفاده شود. همچنین، این محصول نباید همزمان با درمان های لیزر، پیل های شیمیایی، مزوتراپی استفاده شود.

ژل درماویسک دیپر - Deeper

ژل درماویسک دیپر – Deeper

فیلر درماویسک دیپر Deeper

ترکیبات ژل درماویسک Deeper:

هیالورونات سدیم متصل شده ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر، درجه تغییر (MoD) 11٪، بافر فسفات، کلرید سدیم

موارد مصرف درمایسک دیپر:

چین و چروک های ژغال چهره (پرکردن گونه یا حذف خطوط گردن و بینی به سمت بالا)

توضیحات درماویسک deeper:

این محصول یک ژل تزریقی استریل، قابل تجزیه شدن، ویسکوالاستیک، شفاف، ایزوتونیک و هوموژنیزه است. این ژل حاوی یک ترکیب متصل شده از اسید هیالورونیک به دست آمده از باکتری های استرپتوکوک اکوباکتر و فراورده شده در یک بافر فیزیولوژیک با غلظت ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر است. هر جعبه شامل یک سرین پیش پر شده با ۱ میلی لیتر محلول، دو سوزن استریل و دستورالعمل است.

احتیاط ها: در موارد زیر از این محصول استفاده نشود:

بیماران در معرض خطر ابتلا به زخم های هیپرتروفیک، اختلالات رنگی، یا مستعد به تشکیل کلوئید.

بیماران با سابقه بیماری ایمونیته ای یا دریافت ایمونوتراپی.

بیمارانی که نشان داده شده اند حساسیت به اسید هیالورونیک دارند.

بیمارانی که پیش تر پرکننده های دائمی در ناحیه مورد درمان دریافت کرده اند.

زنان باردار یا شیرده.

افراد زیر ۱۸ سال.

بیماران دریافت کننده آنتی کوآگولانت ها یا بیماران دریافت کننده مهارکننده های تجمع پلاکت (مانند استیک اسید سالیسیلیک) باید بدون مشاوره با پزشک خود درمان نشوند. این محصول نباید در مناطق التهابی یا عفونی (مانند جوش، هرپس، و غیره) استفاده شود. همچنین، این محصول نباید همزمان با درمان های لیزر، پیل های شیمیایی، مزوتراپی استفاده شود.

شرکت سازنده ژل درماویسک 

فیلر درماویسک در شرکت دارویی پوراژن تولید می شود. فرآیند تولید فیلر این شرکت بر اساس آخرین استانداردهای کیفی اروپایی و ملی انجام می شود. به منظور تضمین اینکه هر مرحله از تولید داروهای بیولوژیک مشابه با نیازهای استانداردهای کارخانه سازی خوب (GMP) هماهنگ باشد، استانداردهای ملی و بین المللی به کار گرفته شده اند. هدف اصلی این شرکت تولید داروهای بیوسیملار است.


سایر فیلرهای ساخت ایران

ژل فیورج

فیلر اینووسنس

5/5 - (1 امتیاز)

این نوشته ژل درماویسک Dermavisc برای اولین بار ظاهر می شود در ژل هیالورونیک اسید و ۲۲۶۱۸۷۲۹ و فروش بوتاکس در شرکت نیک NIK CO.