مقاله برند

وضعیت برندینگ برای محصولات کشاورزی در ایران

برندسازی برای محصولات کشاورزی و برندینگ کشاورزی موضوع مقاله کوتاه ماست. کشاورزی در ایران هنوز در بسیاری از مواقع به صورت سنتی است. نه تنها کشاورزی های مکانیزه شده  و استفاده از علم و اصول کشاورزی در ایران هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است بلکه در بسیاری از مواقع نیز ، محصولات تولید شده […]

0 Minute
مقاله

ویژگیهای مدیران و ارتباط آن با موفقیت استارت آپها

مدیر هر استارت آپی یکی از ارکان اصلی در موفقیت یا عدم موفقیت آن استارت آپ است. یک مدیر فعال می تواند استارت آپ خود را به سرعت به یک کسب و کار موفق تبدیل کند. بنابراین ، مدیر هر استارت آپی نقش مهمی در موفقیت آن استارت آپ دارد. به همین دلیل در این […]

0 Minute
مقاله برند

عوامل مؤثر در موفقیت برندهای حمل و نقل جدید

امروزه ، سیستم حمل و نقل متفاوت تر از گذشته است. یکی از جدیدترین تغییرات در سیستم های حمل و نقل که بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته است. سیستم های حمل و نقل و سامانه های اینترنتی همچون اسنپ و تپسی است. این سامانه های حمل و نقل که با استفاده از اینترنت راه […]

0 Minute
مقاله

در آینده پژوهی بازار چه مسائل مهمی باید مورد بررسی قرار گیرند ؟

برای توسعه محصول در بازار باید برنامه ریزیهای دقیق وجود داشته باشد. در صورتی که این برنامه های دقیق و پیش بینی شده نباشند نمی توان به توسعه محصول در بازار امیدوار بود. دلیل اصلی آن هم این است که بازار ، مشتریان ، روشهای بازاریابی ، روشهای ارتباطی ، روشهای توزیع و بسیاری از […]

0 Minute
مقاله برند

فاکتورهای موثر در فاصله بین ارزش ادراک شده برند با ارزش واقعی برند !

ارزش یک برند را عوامل و فاکتورهای مختلفی تعیین می کنند. اما آیا هر برندی که فاکتورهای بالایی را در برند خود رعایت کرده و استانداردهای قابل قبول و بالایی دارد به عنوان یک برند با ارزش درک خواهد شد ؟ در این مواقع است که ارزش ادراک شده برند در نزد مشتریان در برابر […]

0 Minute