روشهای نوین برای ارزیابی عملکرد کارکنان

در این مقاله سعی داریم تا در مورد روشهای نوین برای ارزیابی عملکرد کارکنان برای شما اطلاعاتی را ارائه دهیم.

مقدمه روشهای نوین برای ارزیابی عملکرد کارکنان

شرکتها و سازمانهای مختلف هر از چند گاهی به ارزشیابی عملکرد کارکنان خود می پردازند تا اگر نقصی در آن وجود دارد دلایلش را کشف کنند و بر طرف نمایند. چرا که هر شرکت یا سازمانی با نیروی انسانی و کارکنان آن شرکت است که هویت پیدا می کند.

از نظر مشاوره بازاریابی این کار موجب می شود کارکنان آنها احساس کنند که یک سیستم منجسمی وجود دارد که فعالیتها و عملکردهای آنها را ارزیابی می کند و در صورتی که تلاش زیادی در آن شرکت کرده اند یا به خوبی وظایف خود را انجام داده اند پس حتماً از آنها تقدیر خواهد شد یا حتماً دیده خواهد شد.

از طرفی اگر تعدادی از کارکنان آنها انگیزه کار کردن را از دست داده یا به خوبی از پس وظایف خود بر نیامده باشند باز می دانند که این کیفیت پائین عملکرد آنها حتماً عواقبی برایشان دارد. به طور کلی ، سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان می تواند یک شرکت یا سازمان را به شکل پویایی اداره کند. امروزه ارزشیابی عملکرد کارکنان از سالهای گذشته متفاوت شده است.

بررسی روش های نوین در مقایسه با گذشته

روشی که قبلاً برای ارزشیابی عملکرد کارکنان به کار گرفته می شد به این شکل بود که در سال یک یا دو یا سه بار به شرکتها و بخشهای مختلف سر می زدند و عملکرد کارکنان خود را در آن بخشها مورد ارزشیابی قرار می دادند. این روش را می توانیم بگوییم از جمله روشهای قدیمی و از کار افتاده است.

امروزه سیستم های ارزشیابی سعی می کنند کارکنان خود را از یکدیگر جدا نمایند و به صورت جداگانه به بررسی فعالیت آنها بپردازند. این ارزشیابی باید به گونه ای باشد که افراد بتوانند به رتبه خود در آن سازمان  آگاهی پیدا کنند.

در گذشته ، سیستم ارزشیابی معمولاً به صورت محرمانه انجام می شد حتی گاهی اوقات مدیران به صورت سر زده به بخشهای مختلف سر می زدند و عملکرد کارکنانشان را از نزدیک مورد بازنگری و بررسی قرار می دادند. اما امروزه این سیستم از کار افتاده و شفاف تر از گذشته شده است.

شفافیت این سیستم به اندازه ای است که افراد می توانند به راحتی رتبه خود در سازمان را بدانند و اگر عملکرد خوبی داشته اند از نتایج آن برای حفظ نقاط قوت خود استفاده کنند. همچنین اگر نقص یا ضعفی در عملکردشان بوده است می توانند از طریق آگاهی از آن به رفع این اشکال یا ضعف بپردازند.

هم اکنون همه کارکنان در سازمانها یا بخشها و شرکتهای مختلف کنجکاو هستند که رتبه خود در سازمان را بدانند. نه تنها این دانستن به نفع کارفرمایان و مدیران است بلکه به نفع خود کارکنان نیز می باشد. چرا که اگر نقصی در کار آنها بوده است فرصت این را پیدا می کنند که عملکردشان را اصلاح کنند. در واقع لازم است تا عملکرد کارکنان بی کیفیت و فاقد عملکرد شناسایی شوند.

مزایای استفاده از روشهای نوین برای ارزیابی عملکرد کارکنان

اما در صورتی که این سیستم بخواهد محرمانه باشد ، افراد در اکثر اوقات فرصت بهبود و اصلاح عملکردشان را نخواهند داشت. همچنین این روش می تواند بین مدیران و کارکنان آنها یک حس اعتماد ایجاد کند. در حالی که سیستم محرمانه ، فاصله بین مدیران و کارکنان را بیشتر کرده و یک بدبینی و عدم اطمینان در ارتباط آنها به وجود می آید که برای ارتقاء موقعیت یک سیستم اصلاً شرایط مناسبی نیست.

پس اگر شما نیز یک مجموعه ، شرکت یا سازمانی را دارید یا مدیریت آن به عهده شماست ، بهتر است ارزشیابی کارکنان را جدی بگیرید و سعی کنید در این موضوع از شفاف ترین روشها استفاده کنید. نکته مهم دیگر این است که در ارزشیابی کارکنان خود بیشتر به کیفیت عملکرد آنها توجه داشته باشید تا کمیت. ترفندهای حفظ کارکنان حرفه ایی در این خصوص می تواند شما را بهتر راهنمایی نماید.

به عنوان مثال ، اگر تعدادی فروشنده برای شما کار می کنند ، مهم نیست میزان فروش کدام یک از آنها بیشتر بوده است ، بلکه مهم این است که به لحاظ ویژگیهای شخصیتی و کیفیت عملکرد ، کدام یک از آنها بهتر عمل کرده و روحیه کار تیمی و ارتباط صحیح با همکاران و مشتریان را داشته است. زیرا در بلند مدت این دسته از کارکنان شما هستند که موجب ارتقاء شرکت یا سازمان شما خواهند شد.

نتیجه گیری روشهای نوین برای ارزیابی عملکرد کارکنان

به طور کلی ، می توانیم بگوییم که دنیا هر چند به ظاهر به سمت کمیت و سرعت حرکت می کند ولی در واقع این کیفیت است که حرف اول را می زند و حتی تجربه شرکتها و کمپانی های بزرگ ثابت کرده است که کیفیت عملکرد آنهاست که توانسته جایگاه آنها را در سطح بین المللی ارتقاء بخشد.


مقالات مرتبط

راهکارهای حفظ انگیزه کارکنان در محیط کاری (بخش سوم)

راهکارهای حفظ انگیزه کارکنان در محیط کاری (بخش چهارم)

نظر شما

The post روشهای نوین برای ارزیابی عملکرد کارکنان appeared first on بازاریابی , مشاور بازاریابی , آموزش بازاریابی | پارک بازاریابی ایران.