بوتاکس ایران

نام شرکت:بوتاکس ایران
محصولات یا خدمات شرکت:بوتاکس ایرانی
مدیرعامل:مهندس مرعشی
سمت و نام تکمیل کننده فرم:فرجی
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):https://botoxiran.com/
تعداد پرسنل شرکت:بیشتر از ۲۰ نفر
The post بوتاکس ایران first appeared on انجمن شرکتهای حامی محیط زیست ایران.