داروسازی اکسیر

۱۳ شهریور | طراحی بسته بندی دارو

شرکت داروسازی اکسیر در زمینه تولید دارو ، یکی از شرکت های معتبر در این حوزه می باشد. شرکت داروسازی اکسیر طراحی بسته بندی جدید محصول جدید خود را به کانون طراحان برتر سپرد.