طراحی سایر طعمهای ایران باستان – جولان

۰۹ شهریور | طراحی جعبه ۸ طعم ایران باستان

شرکت ایران باستان با نام تجاری جولان در ماه گذشته طراحی بسته بندی خود را به کانون طراحان برتر جهت محصولات پولکی سپرد. این ماه نیز طراحی ۸ طعم دیگران پولکی جولان به کانون طراحان برتر سپرده شد.