بسته بندی پارس نور

۰۴ شهریور | لوگو جدید و بسته بندی پارس نور

یکی از شرکت های قدیمی در زمینه محصولات الکتریکی در بازار ایران ، کارخانه صنایع پارس نور می باشد. طراحی لوگو جدید این شرکت و همچنین بسته بندی محصولات این شرکت طی قراردادی به کانون طراحان برتر سپرده شد.