آموزش بلوغ به کودکان و نوجوانان

آموزش بلوغ به کودکان و نوجوانان موضوع این مقاله آموزشی برای والدین است. دوره ی سنی ۹ تا ۱۲ سالگی برای همه ی نوجوانان به معنای فاز و وهله ی تازه ای از زندگی می باشد که با تحولات خاصی در بدن شروع و نمایان می شود.

در این زمان می بایست آمادگی ها و اطلاعات موردنیاز و بایسته درباره ی بلوغ جسمی و جنسی و تحولات متاثر از آن به وجود آید. هنگامی فرزند شما به دوره ی سنی نوجوانی نزدیک می شود نخستین علائم و آثار بلوغ در آنان آشکار و نمایان می شود ، از این رو زمان آن است که پدران و مادران در مورد بلوغ و تحولات جنسی ، اندام های جنسی ، رابطه ی جنسی و رفتارهای جنسی غلط و انحرافات جنسی معلومات صحیحی به آنان انتقال دهند. اگر چه بسیاری از والدین یا معلومات اندک و ناقصی دارند و یا قادر نیستند چطور معلوماتشان را به فرزند خود انتقال دهند.

بد نیست بدانید برای آموزش بلوغ به کودکان در نخستین گام ضروری است که پدران و مادران به وسیله ی کتاب ها و جزوه های علمی و آموزشی و گفت و گو و مشورت با مشاوران و کارشناسان در ارتباط با مطلع ساختن و انتقال اطلاعات موردنیاز در این زمینه به کودکان و نوجوانان اقدام نمایند.

آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان

وظیفه ی آموزش بلوغ به کودکان و جسمی به کودکان و نوجوانان از اصلی ترین و بااهمیت ترین موارد تعلیمی و تربیتی می باشد که معمولاً یا نادیده و از آن چشمپوشی می شود و یا انتقال معلومات به کودکان و نوجوانان به صورتی است که همه ی سوالات ذهنی و احتیاجات آنان را در بر نمی گیرد و گاهی موجب سرگردانی و آشفتگی آنان می شود.

به طور کلی سه محذوریت اصلی در طرح مباحث جنسی و بلوغ میان والدین و فرزندان وجود دارد که عبارتند از:

  1. نداشتن اطلاعات و دانش لازم درباره ی نحوه ی بیان مسائل جنسی.
  2. هراس از آسیب و شکسته شدن حد و مرز خانواده.
  3. نداشتن شناخت از زمان و سن مناسب جهت بیان و تشریح و آموزش مباحث جنسی.

معرفی بیماری های مقاربتی به کودکان با هدف آموزش بلوغ به کودکان

صحبت و تشریح بیماری های پرخطر مقاربتی نظیر ایدز و هپاتیت افزون بر این که معلومات نوجوانان را در این خصوص بالا می برد ، فرصتی را فراهم می سازد تا والدین درباره ی رفتارهای خطیر و مهلک جنسی با کودکان و نوجوانان گفت و گو نمایند و از آسیب ها و پیامدهای انحرافات جنسی نظیر خودارضایی صحبت کنند. اگر پدر و مادر معلومات لازم را در این خصوص ندارند قادرند از کتاب های آموزشی مرتبط استفاده کنند.

آموزش بلوغ به کودکان می بایست با توجه به سه نکته مهم زیر صورت پذیرد:

  • فراگیری و فهم واقعیت ها و تبعات متاثر از فعالیت ها و اعمال جنسی.
  • بیان حیطه ای از ارزش های اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی درباره ی روابط و اعمال و رفتارهای جنسی.
  • آموزش این موضوع به کودک و نوجوان که در چه مکان و فضا و در چه شرایط و وضعیتی می بایست عواطف و هیجانات خود را ابراز و آشکار نماید.

تاکید به خویشتن داری جنسی

در صورتی که پدر و مادر همراه با تعالیم جنسی ، دستورات معنوی و دینی را نیز به کودکان و نوجوانان خود تعلیم و گوشزد کنند در حقیقت آن ها را به یک زره ایمن مجهز خواهند کرد. عاملی که پیوسته به آنان تذکر خواهد داد که در زمان انجام گناه می بایست منتظر عواقب آن هم باشند.

آموزش نه گفتن به پیشنهادات و تقاضاهای جنسی در راستای آموزش بلوغ به کودکان

یاد دادن مهارت نه گفتن به پیشنهادات و تقاضاهای جنسی سایر افراد در جامعه یکی از نکات اصلی و بااهمیت تعالیم جنسی و بلوغ می باشد. به کودکان و نوجوانان گوشزد کنید که اشخاص هوسران و بیماران جنسی با حرف های تحریک کننده و گول زننده در صدد سواستفاده از کودکان و نوجوانان می باشند. همچنین با نظر به رواج و توسعه ی رسانه های اجتماعی و ارتباطی ، آموزش نه گفتن مساله ای مهم است که کودکان و نوجوانان می بایست آن را بیاموزند تا از خطرات و صدمات پیش رو به سلامت بگذرند.

آموزش غیر مستقیم بلوغ به کودکان و نوجوانان

  • داشتن حیوانات خانگی در منزل و مشاهده زایمان آنان و یا رشد و تولید مثل گل و گیاه که از زوایایی به تولید مثل آدمی نزدیک هستند می تواند بیشتر ابهامات و سوالات ذهنی کودکان و نوجوانان را در این زمینه برطرف کند.
  • بیان قصه ها و داستان هایی که شامل موضوعات و مسائل آموزنده و مفید باشد و برای پرسش های کودکان و نوجوانان در این خصوص جواب های مناسبی ارائه نماید.
  • بهره گیری از فرصت ها و موضوعات پیش آمده ، به طور مثال بارداری و زایمان حیوانات و انسان ها ذهن و کنجکاوی بچه ها را درگیر می نماید و در این شرایط فرصتی ایجاد می شود که به پرسش های کودک در این خصوص جواب داده شود.

موضوع مرتبط با آموزش بلوغ به کودکان و نوجوانان :

تربیت جنسی کودک در سنین مختلف

نکات پایه در آموزش جنسی کودکان

راهکارهایی در جهت نحوه گفت و گو با فرزندان درباره‌ی مباحث جنسی

مناسب ترین سن برای آموزش مسائل جنسی به کودکان

تربیت کودک مستقل