سنجش هوش کودکان پیش دبستانی

امروزه هوش به یکی از مفاهیم جالب و مورد توجه روان شناسی است که سبب شده تا اشخاص زیادی در پی شیوه ها و راه هایی جهت اندازه گیری و ارزیابی آن باشند. و سنجش هوش کودکان پیش دبستانی موضوع این مطلب آموزشی است.

پژوهشگران و کارشناسانی که در حیطه و زمینه ی هوش تحقیق و مطالعه دارند آن را یک فاکتور کلیدی و اصلی برای توفیق و پیشرفت افراد در زندگی معرفی می کنند. به طور کلی در تعریف هوش ۳ کیفیت و حالت به ویژه برای سنجش هوش کودکان پیش دبستانی ملحوظ می باشد:

مهارت و توانایی لازم جهت آموختن و استنباط و فهم مسائل ، سازگاری با محیط ، استفاده از تجربیات سابق و پیشین و داشتن استدلال و داوری درست و یافتن راهکارهای هوشمندانه و عقلایی در رویارویی با مسائل و رویدادها.

طبقه بندی هوش

دسته بندی ضریب هوشی افراد در حقیقت طبقه بندی نتایج تست ضریب هوشی در طبقه های جداگانه به طور نمونه ، در طبقه ی باهوش و یا کم هوش و هوش متوسط می باشد. بدین سبب است که اشکال و اقسام گوناگونی از آزمون های هوش سنجی طراحی و تدوین شده اند. معتبرترین ، معروف ترین و کاربردی ترین آزمون های هوش سنجی برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی عبارتند از:

سنجش هوش کودکان پیش دبستانی ؛ آزمون هوش وکسلر

یکی از معتبرترین و اصلی ترین تست های هوش سنجی برای گروه های سنی کودکان و بزرگ سالان آزمون هوش وکسلر است. این تست هوش سنجی بزرگسالان نه فقط ضریب هوشی عمومی را مورد ارزیابی قرار می دهد ، به علاوه قادر است به طور کاملاً مجزا ضریب هوشی عملی و زبانی را در طبقه های جداگانه بسنجد.

سنجش هوش کودکان پیش دبستانی؛ آزمون هوش ریون

تست هوش سنجی ماتریس های پیش رونده ریون یکی از مشهورترین و کاربردی ترین تست های هوش جهانی است. این تست جهت ارزیابی و اندازه گیری میزان هوش عمومی کودکان و بزرگسالان کاربرد دارد و بر طبق نمراتی که شخص به دست می آورد می توان آنان را در ۷ دسته ی هوشی طبقه بندی کرد.

سنجش هوش کودکان پیش دبستانی ؛ آزمون هوش آدمک

آزمون رسم آدمک از تست های بین المللی ، ساده و موثق و معتبر می باشد که مقصود حقیقی آن مشخص ساختن ضریب هوشی کودکان و سن عقلی است. این تست اغلب برای کودکانی که قادر به حرف زدن و تکلم نیستند مناسب و قابل اجراست. سن انجام این تست برای کودکان ۳ تا ۱۳ قابل اجرا و کاربرد دارد.

سنجش هوش کودکان پیش دبستانی؛ آزمون هوش استنفورد ـ بینه

آزمون هوش سنجی استنفورد ـ بینه به وسیله ی سیمون و بینه جهت ازریابی قدرت و توانایی عمومی ذهن بر طبق گروه های سنی مختلف طراحی و تدوین شده است. این تست تعدادی از قابلیت های شناختی نظیر دانش ، مهارت آموختن ، حافظه ، پاسخگویی به مسائل ، قدرت استدلال و داوری ، قابلیت و مهارت به کارگیری زبان ، انجام دادن محاسبات را مورد اندازه گیری و سنجش قرار خواهد داد.

سنجش هوش کودکان پیش دبستانی؛ آزمون نابسته به فرهنگ کتل

تست های نابسته به فرهنگ کتل به وسیله ی ریموند کتل جهت ارزیابی و اندازه گیری هوش طراحی و تنظیم شده است. مقصود اصلی ریموند از تدوین و طراحی این پرسشنامه تنظیم آزمونی بود که مهارت و قابلیت های شناختی اشخاص را جدا از نقش و اثرات زمینه ی آموزشی و فرهنگی اندازه گیری و ارزیابی نماید. به اعتقاد کتل هوش از دو کیفیت و حالت متبلور و سیال برخوردار است. هوش متبلور متاثر از عوامل آموزشی و فرهنگی می باشد و هوش سیال به عوامل وراثتی و زیستی شخص مرتبط است. در این تست ، هوش وابسته به زمینه ی ژنتیکی و زیستی فرد مورد سنجش قرار خواهد گرفت. این تست در سه مقیاس طراحی و تنظیم شده است؛ سطح یک برای کودکان ۴ تا ۸ سال ، سطح دو برای کودکان ۸ تا ۱۳ سال و سطح سه برای افراد بزرگسال.

سنجش هوش کودکان پیش دبستانی؛ تست هوش چندگانه گاردنر

گاردنر در ایراد و اعتراض به تعریف هوش به صورت تک بعدی ، انواع ۹ گانه هوش را تعریف و ارائه کرده است که عبارتند از:

ـ هوش کلامی: قدرت و مهارت به کارگیری زبان و واژه ها

ـ هوش ریاضی: قدرت و مهارت استدلال ، سنجیدن و محاسبات

ـ هوش تصویری: قدرت و مهارت استنباط و فهم پدیده های بصری و تصویرسازی ذهنی

ـ هوش موسیقیایی: قدرت و مهارت ساخت موسیقی و فهم و استنباط آن

ـ هوش جنبشی: قدرت و مهارت در ترتیب بدن در زمان حرکت و جنبش

ـ هوش میان فردی: تمایل و رغبت به فعالیت های گروهی و تعامل با دیگران

ـ هوش درون فردی: فهم و بینش موضوعات و رویدادها از دیدگاه و نظر دیگران

ـ هوش طبیعت گرا : قدرت و مهارت توجه و فهم و استنباط مسائل طبیعی و محیطی

ـ هوش وجودی یا هستی گرا: توانایی فهم و استنباط مسائل و رویدادهای هستی ، شناختی و معنوی

جهت سنجش هوش و استعداد به این صفحه مراجعه نمایید.