نوآوران صنعت آترین

نام شرکت:نوآوران صنعت آترین
محصولات یا خدمات شرکت:سیستم های گرمایشی قرنیزی، شیشه ای و دکوراتیو
مدیرعامل:دکتر محسن رضوی زاده
سمت و نام تکمیل کننده فرم:کارشناس واحد تحقیق و توسعه
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):atrin.co
تعداد پرسنل شرکت:۱۳ تا ۵۰ نفر