برنامه ها و نقشه های خود را روی کاغذ ترسیم کنید

تمامی ایده ها و افکاری که به ذهن انسانها می رسد می تواند بسیار متنوع باشد.

برخی از این افکار را به راحتی می توان در دنیای واقعی عملی کرد اما برخی دیگر را فقط می توان در محدوده خیال نگه داشت. بسیاری از برنامه ها و افکار و ایده های کسب و کار هستند که در ابتدا مدیران آنها فکر می کنند می توانند ایده های خود را به راحتی در عالم واقعیت عملی کنند در حالی که در مرحله اجرا با موانع و مشکلات زیادی مواجه می شوند که در محدوده ایده ها وافکار خود به آنها فکر نکرده بودند. بهترین راه برای اینکه بتوانیم افکار و ایده های خود را به صورت عینی مشاهده کنیم تا برنامه ریزیهای دقیق تری داشته باشیم این است که آنها را بر روی کاغذ ترسیم کنیم. به این تصایر ذهنی که به شکل اشکال گرافیکی طراحی می شوند نقشه ذهنی نیز گفته می شود.

این تصویر می تواند به شما کمک کند تا اطلاعات و داده های خود را مرتب کرده به راحتی به تجزیه و تحلیل آنها بپردازید. همچنین به کمک این تصاویر می توانید ایده ها و اطلاعات مختلف را با هم ترکیب کنید و نتایج بهتری بگیرید. این تصاویر را معمولاً به شکل یک نمودار درختی ترسیم می کنند. بهتر است برای نوشتن آن از واژه های کلیدی استفاده کنید نه تمامی کلمات و جملاتی که در ذهن دارید. این روش را می توان یکی از اصولی ترین و علمی ترین روش ها برای یادگیری افراد دانست. چرا که ترسیم این نمودار به آنها کمک می کند تا یک فکر یا موضوع را به خوبی تحلیل کنند و نکات اساسی و کلیدی آن را در این تصویر بنویسند. برای این که در ترسیم ایده های ذهنی خود ماهر شوید باید به اندازه کافی تمرین کنید.

بر اساس آموخته های آموزش بازاریابی ، تمرین در این زمینه موجب افزایش مهارت شما در به تصویر کشیدن افکار و ایده ها ، تحلیل روشها و شاخه های آن شده و به شما کمک می کند تا هر چه سریع تر به نتیجه برسید. برای نگارش ایده ها و تصاویر ذهنی خود بهتر است به روش زیر عمل کنید.

یک) انتخاب کاغذ مناسب

بهتر است یک کاغذ مناسب از نظر اندازه انتخاب کنید. کاغذهای A4 یا A3 بهترین گزینه برای این کار هستند. با انتخاب این کاغذ می توانید یک فضای مناسب برای ترسیم نقشه ذهنی خود داشته باشید.

دو) از وسط صفحه شروع کنید

برای ترسیم این نقشه ، بهتر است از نقطه وسط کاغذ شروع کنید. از آنجایی که یک فکر در ابتدا به صورت جرقه به ذهن می رسد و سپس بال و پر پیدا می کند بهتر است این روند را در ترسیم نقشه های ذهنی خود نیز رعایت کنید. بهتر است هدف اصلی را در مرکز کاغذ نوشته و سپس به نوشتن راه حلها ، روشها و ابزار رسیدن به آن بپردازید.

سه) اهداف اصلی

در نقشه ذهنی خود برای کسب و کارتان حتماً یکسری از موضوعات از اهمیت زیادی نسبت به بقیه برخوردار هستند بهتر است این ایده ها و افکار را در مرکز این کاغذ بنویسید تا موضوعات فرعی نیز در اطراف آن نوشته شود.

چهار) ارتباط بین هدف و وسیله

برای برقراری ارتباط بین هدفهای اصلی که نوشته اید و راه ها و وسیله هایی که برای رسیدن به آنها ترسیم کرده اید بهتر است از روش شاخه های درخت یا استخوانی که اتصال قسمتهای مختلف به هم را امکان پذیر می کند استفاده کنید.

پنج) استفاده از نمادها

نمادها بهترین روش برای به تصویر کشیدن افکار هستند. همچنین نماده ها به شما کمک می کنند تا موضوع را بهتر به خاطر بسپارید.

شش) های لایت کردن

موضوعات اصلی را با های لایت های رنگی از بخشهای دیگر مجزا کنید. زیرا موضوعات فرعی بر اساس این موضوعات اصلی مطرح می شود به همین دلیل بهتر است به شکل متمایزتری نوشته شده و مشخص شوند.

هفت) روش خورشیدی

بر اساس نظر مشاور بازاریابی ، می توانید برخی از افکار اصلی و روشهای رسیدن و عملی کردن آن را به صورت خورشید و اشعه های آن ترسیم کنید. در مرکز این خورشید هدف اصلی را بنویسید و در شعله ها و اشعه های آن هر یک از ابزارها یا روشهای رسیدن به آنها را ترسیم کنید.