عناصر مهم در شکل گیری یک تیم تجاری با عملکرد بالا

تشکیل یک تیم تجاری برای هر شرکتی یکی از ایده آلهاست.

تیمی که در آن افراد به درستی در کنار هم قرار گرفته باشند توانایی این را دارد که یک شرکت را از نقطه صفر به بالاترین سطح موفقیت برساند. به همین دلیل است که ارزش کارهای تیمی و افرادی که در آن تیم قرار می گیرند بالاست. برای اینکه بتوانیم تیمی یک دست ، هماهنگ و موفق ایجاد کنیم باید از راهکارهای زیر استفاده کنیم.

یک) ساخت رفتارهای درست

معمولاً تیم هایی که موفق هستند ، رفتارها و عادتهای درستی دارند. بعد از اینکه افراد مناسب و متعهد برای کارها را انتخاب کردید می توانید چارچوبها و رفتارهایی را در این گروه ایجاد کنید که این رفتارها موجب موفقیت بیشتر شما می شود.

دو) بازنگری هدفهای تیم

بهتر است به صورت منظم و در فاصله های زمانی مشخصی ، به همراه تیم خود به بازنگری هدفهای تیم بپردازید. اگر گروه و تیم شما به خوبی اطلاع نداشته باشد یا فراموش کند که برای چه هدفی تلاش می کند انگیزه و عملکرد آنها کاهش پیدا می کند. این بازنگری اهداف به شما کمک می کند تا مسیرهایی که باید پیموده شود مشخص تر شده و اعضای گروه به یکدیگر نزدیک تر شوند و همچنین به ارزیابی عملکرد خود بپردازند که تا چه حدی با این هدفها فاصله داشته یا به آنها نزدیک هستند. همچنین بازنگری هدفها به اعضای تیم کمک می کند درک کنند که عملکرد هر یک از آنها تا حدی در عملکرد کلی گروه نقش دارد و همین نشان دهنده اهمیت عملکرد آنهاست.

دو) روابط دو طرفه و مناسب اعضای تیم

همیشه تیمی موفق است و عملکرد خوبی دارد که اعضای آن ارتباط خوبی با یکدیگر داشته باشند. ارتباط باید کاملاً دو طرفه باشد و هر فردی در آن به راحتی خواسته های خود را مطرح کند و هم اینکه در این ارتباطها ، نقش افراد در تیم مشخص باشد و بداند که دقیقاً چه نقشی را در ارتباط با تیم و اعضای آن دارد. همچنین باید اعضای گروه را تشویق کنیم تا واکنشهای خود نسبت به عملکرد گروه و هم تیمی های خود را به خوبی نشان دهند تا گروه متوجه ضعف ها و قوتهای خود شود.

سه) اعتماد

همواره ، اعتماد یکی از ارکان های اصلی در هر ارتباطی است. بهترین تیم ها با کارآیی بالا ، تیم هایی هستند که در آنها اعضای تیم به هم اعتماد دارند و از طرفی ارتباط آنها فراتر از ارتباط کاری است. بنابراین سعی کنید شرایطی را فراهم کنید که اعضای تیم شما فقط در حوزه کاری با یکدیگر در ارتباط نباشند بلکه دوستی های عمیق و محکمی بین آنها برقرار باشد. این گونه ارتباط ها می تواند با افزایش فضای صمیمانه ، مسافرتهای تیمی و وعده های ناهار یا شام به همراه اعضای تیم ایجاد شود.

چهار) توانایی غلبه بر مشکلات

بر اساس روش های آموزش بازاریابی ، شما هر گونه کسب و کاری که داشته باشید قطعاً موانع و مشکلاتی در پیش پای شما وجود خواهد داشت. به همین دلیل باید سعی کنید همیشه تیمی را پرورش دهید که در این گونه مواقع ، ذهن های خلاقی برای ایجاد راه حل های مناسب برای غلبه بر مشکلات داشته باشند.

پنج) اطلاع گروه از اخبار و اطلاعات فعالیت

اخبار و اطلاعاتی که مربوط به فعالیت گروه شما یا هر اخباری که مربوط به کسب و کار شماست باید در اختیار تیم شما قرار بگیرد. این اطلاع رسانی و به اشتراک گذاشتن خبرها موجب می شود که روحیه همکاری و همفکری در تیم شما به وجود بیاید. سعی کنید اعضای تیم خود را به گونه ای مدیریت کنید که مشغله های کاری و زندگی آنها موجب نشود که از به اشتراک گذاری اخبار مربوط به فعالیتشان در گروه غافل باشند. افزایش این روحیه در تیم می تواند با یک تشویق و ایجاد انگیزه در گروه شکل بگیرد.

جهت کسب اطلاع در مورد نحوه مشاور بازاریابی به این صفحه مراجعه نمایید.