فاکتورهای موثر در فاصله بین ارزش ادراک شده برند با ارزش واقعی برند !

ارزش یک برند را عوامل و فاکتورهای مختلفی تعیین می کنند. اما آیا هر برندی که فاکتورهای بالایی را در برند خود رعایت کرده و استانداردهای قابل قبول و بالایی دارد به عنوان یک برند با ارزش درک خواهد شد ؟

در این مواقع است که ارزش ادراک شده برند در نزد مشتریان در برابر ارزش اصلی برند مطرح می شود. برای اثر گذاری لازم یک برند در بازار و به دست آوردن مشتریان مورد نظر ، باید سعی کند ارزش ادراک شده برند را در ذهن مشتریان ، بالا ببرد. صاحب نظران حوزه برند و برندسازی معتقدند که غالبا ً مشتریان برای اینکه ارزش یک برند را درک کنند به ۴ مفهوم توجه دارند.

یک) قیمت محصولات برند به عنوان ارزش

در بسیاری از موارد ، قیمت کالاهاست که به عنوان یک ارزش اصلی درک می شود. اغلب مشتریان در بازار به دنبال این هستند که کالایی را با قیمت مناسب بتوانند تهیه کنند تا نیازشان با کمترین هزینه برطرف شود. پس در این مواقع ممکن است آن چیزی که برای یک مشتری و مخاطب ، به عنوان یک ارزش درک می شود با آن چیزی که برندسازان در نظر دارند مغایرت داشته باشد. همیشه می توان قیمت را یکی از ارزشهایی دانست که مشتریان به دنبال آن هستند پس اگر مشتریان بتوانند کالایی را به کمترین قیمت ممکن خریداری کنند به صورت خود به خود ارزش ادراک شده آن برند در ذهنشان افزایش پیدا می کند.

دو) منفعت در خرید یک کالا

علاوه بر قیمت ، مشتریان به این مفهوم مهم توجه دارند که از خرید یک کالا چه منافعی شامل حال آنها می شود. ممکن است کالاهای مشابه زیادی حتی با کیفیتهای بهتر در بازار وجود داشته باشند ولی ارزشی که مشتریان در ذهنشان برای یک کالا درک می کنند بالاتر باشد چون فکر می کنند سود و منفعت بیشتری را با خرید از این برند به دست می آورند. اگر مشتریان سود زیادی از خرید محصولات این برند به دست بیاورند ، آن را با ارزش تر درک خواهند کرد.

می توان این منافع را به اشکال مختلف به دست آورد. به عنوان مثال تصور کنید کالایی ، خدمات پس از فروش بیشتری دارد ، در مقابل کالای دیگری ممکن است قرعه کشی یا جایزه ای را برای خریداران در نظر گرفته باشد ، یا ممکن است به دلیل خدمات خیریه ای که برخی از برندها دارند ، برخی از مشتریان به دنبال خرید از این برندها باشند.

سه) کیفیت محصول

شاید همیشه کیفیت بالایی برای یک محصول ارزش ادراک شده در ذهن مشتریان را بالا نبرد. کیفیت یک امر نسبی است و ممکن است مشتریان مختلف به دنبال کیفیتهای مختلف باشند. غالباً ارزش ادراک شده یک برند از نظر کیفیت برای مشتریان به میزان هزینه ای است که برای خرید آن محصول صرف کرده اند. در صورتی که کیفیت محصول متناسب با میزان هزینه ای باشد که برای خرید آن صرف کرده اند ارزش ادراک شده آن برند در ذهن مشتریان افزایش پیدا می کند و آن را کالای با کیفیتی محسوب می کنند.

چهار) چه چیزهایی را به دست می آورد ؟

یکی از عوامل مهم در ارزش ادراک شده یک برند ، چیزی است که مشتریان از این برند به دست می آورند. همیشه مشتریان به این فکر می کنند که با انتخاب این برند چه چیزی را از دست می دهند و در مقابل چه چیز دیگری را به دست می آورند.

به طور کلی می توان گفت ، ارزش  ادراک شده یک برند به کیفیت یک کالا و قیمتی که صرف تهیه این کیفیت شده است مربوط است. مشتریان معمولاً این دو شاخص مهم را به عنوان ارزش یک برند در ذهن تداعی می کنند و ارزش برند بر اساس این دو عامل در ذهن مشتریان ایجاد می شود.

تصویر برند

نظر شما