مرکز تحقیقات بین المللی هوش نیک

نام مرکز :

مرکز تحقیقات بین المللی هوش کودک نیک

 

توضیح :

اولین مرکز تحقیقات بین المللی هوش کودکان در ایران که با مراکز علمی و دانشگاه های معتبر در ایران و خارج از کشور ، همکاری های گسترده ای دارد.

 

خدمات:

انجام تست هوش کودک

تقویت هوش مالی کودکان

 

سال تاسیس:

۱۳۹۵

 

وبسایت:

http://hooshenik.com